http://www.esfondi.lv/page.php?id=335 http://europa.eu.int/
PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Projekts
Jaunas paaudzes sistēmu modelēšanas rīka izstrāde
No 2006.gada 1.septembra līdz 2008.gada 31.augustam
Projektu realizē Latvijas Universitātes aģentūra
"Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūts"
Līgums Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./000009/004
LU MII reģistrācijas numurs 3-27-019
Projekta diskusiju forums
Projekta mērķis:
izstrādāt jaunas paaudzes ģenērisku (viegli adaptējamu konkrētiem mērķiem) biznesa sistēmu modelēšanas un analīzes rīku, kas apkalpo sistēmu izstrādes pirms-programmēšanas stadiju.
Projekta seminārs: Jaunas paaudzes sistēmu modelēšanas rīka izstrāde -
koncepcija un pirmie rezultāti 2007.gada 29.oktobrī plkst. 16.00 - 18.00.

Projekta rezultātu prezentācija LU 66.zinātniskajā konferencē
Galvenās projekta aktivitātes:
1. Modelēšanas rīku informācijas glabāšanas līdzekļu izstrāde
2. Piemērotu modeļu transformāciju valodu izstrāde
3. Transformāciju valodas kompilatora izstrāde
4. Modelēšanas rīku definēšanas platformas izstrāde
5. Modelēšanas rīku izpildes platformas izstrāde  
6. Modelēšanas rīku definēšanas metodikas izstrāde
7. Modeļu transformāciju bibliotēkas izstrāde tipiskiem modelēšanas rīku lietojumiem
8. Tipisku modelēšanas rīku izgatavošana un aprobācija, balsoties uz Latvijas IT uzņēmumu specifikācijām.
9. Zinātnisko publikāciju sagatavošana.
10. Publicitātes pasākumi. 
Rezultāti:
Modelēšanas rīku informācijas glabāšanas līdzekļu (repozitorija) programmu saskarnes dokuments.
Modelēšanas rīku informācijas glabāšanas līdzekļu (repozitorija) programmu funkciju programmu bibliotēka.
Modeļu transformāciju valodas L0 apraksts
Modeļu transformāciju valodas L0+ kompilators - lietojumprogramma
Modeļu transformāciju valodas L0+ kompilators - lietotāja saskarnes definīcija
Modelēšanas rīku definēšanas platforma - lietojumprogramma
Modelēšanas rīku definēšanas platforma - lietotāja saskarnes definīcija
Modelēšanas rīku izpildes platforma - lietojumprogramma
Modelēšanas rīku izpildes platforma - lietotāja saskarnes definīcija
Modelēšanas rīku definēšanas metodika
Modeļu transformāciju bibliotēka tipiskiem modelēšanas rīku lietojumiem - lietojumprogramma
Modeļu transformāciju bibliotēka tipiskiem modelēšanas rīku lietojumiem - programmu saskarnes definīcija
Publikācijas:
GrTP: Transformation Based Graphical Tool Building Platform, Jānis Bārzdiņš, Andris Zariņš, Kārlis Čerāns, Audris Kalniņš, Edgars Rencis, Lelde Lāce, Renārs Liepiņš and Artūrs Sproģis, in Proceedings of MODELS'2007 workshop MDDAUI'07: Model Driven Development of Advanced User Interfaces 2007, Nashville, Tennessee, USA.